tradewithme99

Bẫy giá UK100

Giá lên
tradewithme99 Cập nhật   
PEPPERSTONE:UK100   Chỉ số FTSE 100
Bẫy giá này phân tích theo tâm lý đám đông
Điều kiện kích hoạt bẫy giá thiếu 1 điều kiện là vùng cản
Vì thế mình không giao dịch bẫy giá này mà chỉ theo dõi
Nếu 10 lần theo dõi bẫy giá 1 vùng cản mà vẫn thành công đến 80% thì sẽ ứng dụng thực tế
Bình luận:
Bình luận:
Còn đây là cách giải thích theo phương pháp key level. Chúng ta chỉ cần thành thạo 1 pp sẽ giải thích được lí do giá tăng giá giảm cho các phương pháp còn lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.