Chỉ số FTSE 100Chỉ số FTSE 100Chỉ số FTSE 100

Chỉ số FTSE 100

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Giới thiệu về Chỉ số FTSE 100

Chỉ số 100 chứng khoán của Financial Times, thường được gọi là FTSE 100 hoặc 'Footsie', là chỉ số giá cổ phiếu của 100 công ty niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE) theo vốn hóa thị trường. Chỉ số này được khởi chạy vào ngày 3 tháng 1 năm 1984 với giá trị cơ sở là 1000, và mức chỉ mục được tính theo thời gian thực. FTSE 100 đại diện cho khoảng 81% vốn hóa toàn bộ thị trường của LSE, và mặc dù không bao gồm toàn bộ thị trường, nó vẫn được xem là chỉ báo tốt nhất về sức khỏe của chứng khoán Anh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, căn cứ vào sự tăng trưởng của các công ty quốc tế được tính trong FTSE 100, chỉ số thị trường đặc biệt này không còn được xem là chỉ báo sức khỏe tốt nhất của nền kinh tế Anh - mà đó là FTSE 250, với sự góp mặt của nhiều công ty đa quốc gia ở tỷ lệ nhỏ hơn.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các câu hỏi thường gặp

Chỉ số FTSE 100 đạt mức báo giá cao nhất vào 15 thg 5, 20248.476,5 GBP. Xem thêm dữ liệu trên Chỉ số FTSE 100 biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của Chỉ số FTSE 1004.769,5 GBP. Mức này đạt được vào 23 thg 3, 2020. Xem thêm dữ liệu trên Chỉ số FTSE 100 biểu đồ.
Chỉ số FTSE 100 chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ Chỉ số FTSE 100 hoặc đầu tư vào các cấu phần.