tradewithme99

Sell theo đám đông UK100: RR 1:8

Giá xuống
tradewithme99 Cập nhật   
PEPPERSTONE:UK100   Chỉ số FTSE 100
Sell theo đám đông UK100: RR 1:8
Chia 3 lệnh với 3 mức chốt lời để đạt hiệu quả cao nhất
Bình luận:
Nếu quá sốt sấng để vào lệnh, hãy vào lệnh này:
Bình luận:
Đạt TP1 và TP2, còn 1 lệnh dời SL về 7411:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.