TradeProPremium

Phân tích nhanh Dầu

Giá lên
TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
🛢#WTI hiện cao hơn 7,0 USD so với mức thấp nhất hôm thứ Năm sau khi quyết định của OPEC + được hiểu là "bỏ phiếu tín nhiệm" trên thị trường
📈Giá dầu tiếp tục giao dịch với xu hướng tăng, với hợp đồng WTI giao tháng trước hiện đã phục hồi khoảng $ 7,0 (gần 10%) lên mức $ 71,00 từ mức thấp hôm thứ Năm là $ 65,00.
⚠️Xét FIbo thì kháng cự cho cú hồi này gần mức #77usd, đây cũng là kháng cự của #EMA100.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.