minhngoc866

UMA/$USDT

Giá lên
BINANCE:UMAUSDT   UMA / TetherUS
UMA có vẻ sẽ tạo ra hình thành đáy kép kéo dài nhiều tháng
Rất khó có thể giảm xuống dưới $7.5
Mục tiêu ban đầu = + 75% từ vị trí hiện tại
Mục tiêu tiếp theo = + 130% từ vị trí hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.