JackyN9u63n

TRÁI PHIẾU HOA KỲ: DÒNG TIỀN VÀO TĂNG

Giá xuống
TVC:US10   Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 10 năm
48 lượt xem
0
Dòng tiền đổ vào trái phiếu Mỹ đang tăng thêm đột ngột dự báo sẽ đẩy lãi suất xuống thấp hơn nữa trong tương lai khiến sẽ Usd tăng.