XTBVietnam

📈US100 tăng 3.6%❗

CURRENCYCOM:US100   US 100
Cổ phiếu công nghệ lấy lại sức sống sau khi lợi suất giảm

US100 đã tăng hơn 3.6%, chạm giới hạn trên của vùng hợp nhất ở mức 12.750 điểm. Người bán đã không thể phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 50.0% của xung lực đi lên gần đây vào hôm qua và cấu trúc của mô hình cân bằng lớn hơn vẫn được duy trì. Có thể thấy nhu cầu đối với nhiều cổ phiếu công nghệ ngày càng tăng.

Tesla đang thu được nhiều lợi nhuận nhờ những khuyến nghị tích cực mới. Gamestop cũng đang tăng giá nhờ tuyên bố gia nhập thị trường thương mại điện tử. Riêng TNOTE vẫn giảm nhẹ ở thời điểm hiện tại, vì vậy nhà đầu tư cần thận trọng về tương lai phục hồi hiện tại. Mức kháng cự gần nhất cần theo dõi nằm quanh mức 13.000 điểm và trùng với đường xu hướng giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.