NgocHaiPearlie

Sự thận trọng của thị trường thể hiện rõ qua biểu đồ USBondYield

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Sự thận trọng của thị trường thể hiện rõ qua biểu đồ USBondYield
Diễn biến thị trường trong những ngày qua khá ảm đạm, tuy nhiên tâm lý lo ngại vẫn thể hiện rất rõ đã kéo giá vàng tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ, cho thấy xu hướng thận trọng của thị trường khi chờ đợi ký kết thoả thuận thương mại Mỹ-Trung.