NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Tâm lý thị trường đang thận trọng trở lại

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
FED có thể cắt giảm lãi suất trong tháng này, tuy nhiên việc trì hoãn áp thuế sau đàm phán Mỹ-Trung chỉ là một bước tạm dừng trong năm nay và có thể sẽ bùng phát trong thời gian sớm. Do vậy khả năng tâm lý thị trường sẽ tiếp tục thận trọng và USD được dự báo sẽ tiếp tục giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.