TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tâm lý thị trường vẫn còn nhiều e ngại trước những thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung hiện tại.
Các phân tích tôi sẽ update sau