NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Lợi suất trái phiếu Mỹ đang tăng

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Lợi suất trái phiếu Mỹ đang tăng trở lại sau thông tin đàm phán thương mại được nối lại