TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Thi trường đang kỳ vọng FED sớm ra tín hiệu Kết Thúc quá trình Giảm Lãi suất hiện nay khi TRADE TALK Mỹ Trung Tốt đẹp.
>>> Rất có thể trong cuộc hop[j của FOMC rạng sáng ngày mai FED sẽ công bố cắt giảm lãi suất 0.25% như dự báo của thị trường trong thời gian qua và có thể kèm theo động thái dừng cut rate, như vậy đồng USD sẽ được hỗ trợ tăng trong tháng 11 tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.