NgocHaiPearlie

US Bond Yield đang kỳ vọng tăng trở lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Xu hướng Bond Yield tăng trước thời điểm FED họp lãi suất.
Dự báo việc cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ tiêu dùng cá nhân dịp cuối năm >>> thúc đẩy lạm phát tăng.