NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục xu hướng giảm

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tâm lý lo ngại rủi ro đang khiến lợi suất trái phiếu tiếp tục xu hướng giảm và có thể sẽ còn giảm trong những ngày tới.
Lo ngại bùng phát dịch bệnh đợt thứ 2 đang lên cao.