NgocHaiPearlie

US Bond Yield hiện đang cho thấy tâm lý thi trường thận trọng

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tâm lý thị trường thận trọng hơn khi biểu đồ lợi suất trái phiếu Mỹ đi ngang trong nhiều ngày qua. DIễn biến trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.