FAST-TRADING

US30 dự kiến sẽ giảm sâu trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Chỉ số US30 hôm nay vẫn duy trì trong biên giảm, dự kiến trong chiều nay sẽ tiếp tục giảm về Zone 3.
Chú ý các Zone Sell
Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34228 - 34311
Zone 3: 33767 - 34000

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.