FAST-TRADING

US30 dự kiến sẽ giảm sâu trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Chỉ số US30 hôm nay vẫn duy trì trong biên giảm, dự kiến trong chiều nay sẽ tiếp tục giảm về Zone 3.
Chú ý các Zone Sell
Zone 1: 34528 - 34636
Zone 2: 34228 - 34311
Zone 3: 33767 - 34000
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd