XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - US500 (19.07.2021)

CURRENCYCOM:US500   US 500
US500 đã giảm hơn 300 điểm vào thứ Sáu và khép lại một tuần tồi tệ nhất trong tháng giữa bối cảnh lo ngại lạm phát tăng cao cùng với các ca nhiễm Covid-19. Hôm nay, có thể thấy đà giảm vẫn tiếp tục di chuyển và chỉ số hiện đang tiếp cận mức hỗ trợ tại 4925 điểm trùng với giới hạn dưới của cấu trúc 1:1 và mức Fibo 23.6 của làn sóng giảm bắt đầu từ giữa tháng 5.

Nếu US500 giảm dưới mức này, mục tiêu tiếp theo cho bên bán sẽ xung quanh hỗ trợ ở 4295 điểm được củng cố bởi đường SMA200 (đường màu đỏ). Ngược lại, nếu bên mua có thể ngăn chặn đà giảm, một động thái đi lên hướng tới mức đỉnh tại 4385 điểm sẽ bắt đầu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.