XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - US500 (12.03.2021)

CURRENCYCOM:US500   US 500
Tâm trạng lạc quan trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại Phố Wall đã đẩy các chỉ số chính của Mỹ lên mức cao nhất mọi thời đại.

S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới nhưng có thể thấy sự sụt giảm trên thị trường hợp đồng tương lai trong phiên châu Á. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại mức 1.60% khi trái phiếu tiếp tục bị bán tháo.

Trong trường hợp đợt thoái lui tiếp tục giảm sâu, có thể tìm thấy hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi trong khu vực 3.888 điểm, nơi đặt giới hạn dưới của mô hình ở khoảng H1 cũng như đường xu hướng giảm trước đó.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.