startryu

US500 canh sell

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
US500
Canh giá quay về retest
Entry vùng giá : 4666.9
SL 4687.5 (20pip)
TP : 4325 (338 pip)

RR - 1:16
Tỷ lệ rất tốt và cần quản lý rủi ro
Bình luận: GIá đã hồi lại và chạm Vùng Mua
Entry : 4669.xx
SL : 4681
TP : 4330
R:R - 1:13
1 tỷ lệ tốt, tuy nhiên cần quản trị vốn và rủi ro tốt
Bình luận: Giá đã đi đc 2R , cần kiên nhẫn giữ lệnh . chưa vội SL Entry
Giao dịch đang hoạt động: 2/12/2021
giá đã đi đc 8R
Ad quyết định chốt trước 1/2 khối lượng,
Giữ khối lượng còn lại tới TP
SL Dương về 4608
TP mới về : 4293
Bình luận: 7/12/2021
Giá đã quay đầu
Chốt đc 1 lệnh 8R
còn 1 lệnh tầm 2R (SL dương)
Done Kèo này nhé