FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD sell

entry 1.28401

sl 1.29458

tp 1.26233

lợi nhuận 2R
Bình luận: chú ý những vùng giá nơi mà giá có thể phản ứng tại đó
-1.27748 ( fibo 50)

- 1.27358 ( fibo 618)

-1.26887 (đáy cũ quan trọng)
Bình luận: cân nhắc chốt lời , di SL chứ không phải cứ một mực như idea ban đầu