nguyenanhquan1

USDCAD

Giá xuống
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD sell

entry 1.28401

sl 1.29458

tp 1.26233

lợi nhuận 2R
Bình luận:
chú ý những vùng giá nơi mà giá có thể phản ứng tại đó
-1.27748 ( fibo 50)

- 1.27358 ( fibo 618)

-1.26887 (đáy cũ quan trọng)
Bình luận:
cân nhắc chốt lời , di SL chứ không phải cứ một mực như idea ban đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.