ngohoang98

USD/CAD giá đã breakout.

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phe Sell đã chiến thắng tại vùng giá này bằng 1 cú break ra khỏi vùng tích lũy.
Kỳ vọng hôm nay tin tức sẽ ủng hộ cho xu hướng giảm của Ucad.
Sell Ucad giá hiện tại và ngắm Tp xa.
Giao dịch đang hoạt động: Sức mạnh của phe sell đang rất mạnh,... nếu giá phá vỡ 1.26065 => kéo SL về 1.2657
Nếu giá không phá vỡ được và đi vào tích lũy thì chúng ta hoàn toàn vui vẻ với RR 1:1 với lệnh này.
Giao dịch được đóng thủ công: Tôi đã quyết định chốt lời tại điểm này 1.26192 vì giá đã có 1 nến rút chân khá dài báo hiệu cho phe mua đang mạnh lên.

Ý tưởng liên quan