Elio_Le_111199

USDCAD sẽ về test mốc 1.13000 ko sớm thì muộn.

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
#USDCAD

#TAanalysis Xuất hiện mô hình Dead Cat Bounce, 1 mô hình cao cấp và ít phổ biết nếu bạn ko theo trường phái Price Breath (Hơi thở giá) như admin. UCAD sẽ tiếp tục xuống vùng chân sóng từ ngày 30/12/2019 để test lại mốc 1.30000. Ưu tiên sell, not Buy.
.
#FAanalysis Tuần này 🇨🇦 - Canada: Gphép xd mới, sx PMI Markit, Cán cân thương mại, Số liệu việc làm... nếu được công bố tốt. Với ảnh hưởng từ bão Laura ảnh hưởng đến giá dầu, cộng hưởng với việc rớt ko phanh của USD thì UCAD hoàn toàn có thể xuống mốc 1.29646.
*
#Whatwillcome Cùng đón chờ số liệu được công bố của khu vực US liệu các gói kích thích USStimulus có ra hàng trong tuần này không? Việc về test đáy 30/12/2019 là hiển nhiên, còn nếu lủng cmn đáy đó luôn, thì qua đáy là XUỐNG VỰC.

***
Admin: Mô hình Dead Cat Bounce là 1 mô hình rất mạnh và diễn ra ở 1 khung thời gian lớn (ai mà nhìn ở <H1 sẽ rất khó nhận ra), nên Admin rất có niềm tin ở việc ko sớm thì muộn chúng ta sẽ thấy 1.13.

_____________________
#TradersConfessions
#TamSuNgheTraders
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7