SinvestFX

Chiến lược giao dịch USDCAD 29/02

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chiến lược giao dịch USDCAD 29/02

Canh Buy USDCAD tại vùng hỗ trợ 1.2606 khi xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều!

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình.

Good luck!