DatTong

USDCAD, Trend giảm giá trên D1.

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Cấu trúc trend: Downtrend
- Xu hướng đi xuống
- Đóng dưới cản ngày
--> Chờ giá test cản, cho tín hiệu
==> Bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.