URIFX

USDCAD: Bán giá hồi

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
D1: dường như giá đi quá nhanh do tin và vượt Channel correction khá xa. Điều này có thể là dấu hiệu mua của 1 trend Bull ở D1.
30m: ta thấy ngày hôm qua VA hẹp và POC không thể bức phá lên trên nữa, ngày Close lại giá ngoài VA của ngày tăng đột biến.
Hôm nay: kỳ vọng giá mở rộng xuống dưới, tét lại vùng Volume thấp và hình thành ngày Low đầu tiên trong chuổi giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.