SinvestFX

Sell USDCAD sau khi đã điều chỉnh về Fibo 61.8

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Như chiến lược canh SELL đã đăng trước đây (mục Ý TƯỞNG LIÊN QUAN).

Hôm nay USDCAD đã có điểm SELL rất đẹp khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Engulfing tại mức Fibonacci Retracement 61.8.

Hơn hết nến giảm có đuôi trên dài thể hiện lực bán hiện tại rất mạnh.

Goodluck!

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: sinvest.vn/

✅ EXNESS: sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.