SinvestFX

Chờ SELL USDCAD tại vùng 1.3244 - 1.3271

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD tuần trước có nhịp giảm rất mạnh sau những tin tốt liên tiếp cho đồng CAD, đó là Overnight Rate vào ngày thứ 4 và Employment Change và ngày thứ 6.

Đây là đà giảm rất tốt cho sự đảo chiều trên khung D1.

Trên khung H4, tiếp tục chờ SELL khi giá tăng điều chỉnh.

Vị trí ưu tiên chờ SELL là trong mức Fibonacci Retracement 38.2 - 50, vì với lực giảm mạnh USDCAD chưa chắc đã phục hồi được cao.

Lưu ý: Khi USDCAD điều chỉnh lên các mức Fibo, cần quan sát tín hiệu nến đảo chiều H4 mới có quyết định vào lệnh hay không.

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.