nhinguyenminh1

LONG USD/CAD 3/8/22 (INTRADAY)

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá phá key level 1.273 bằng một lực rất mạnh, xu hướng H4 chuyển thành xu hướng tăng mạnh. Dựa vào momentum breakout của H4 để tìm lệnh LONG. 3 kịch bản có thể xảy ra như sau:

1: Aggressive pull back: giá phá vùng 1.28 sau đó hồi nhẹ về vùng này trước khi đi tiếp. xuống 15' khi vừa có dấu dấu hiệu giữ giá (Wick)
2: Break and retest: giá hồi về vùng 1.276
3: Double bottom: giá hồi về key level tạo thành mô hình 2 đáy (ít có khả năng xảy ra)

TP: vùng 1.295-1.3. R:R ít nhất 1:3, kỳ vọng đạt TP trong ngày
Giao dịch đang hoạt động:
vào lệnh BUY STOP.
entry 1.2817
TP: 1.2941
SL: 1.2792

Huỷ lệnh nếu giá có dấu hiệu hồi sâu hơn.
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp lệnh
Giao dịch đang hoạt động:
Dời SL về entry khi đạt R:R = 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.