vothien

Chờ tín hiệu

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Gbpcad đang tích lũy tại vùng đỉnh cữ trươc đó.chờ đợi 1cây m15 đóng nến dưới vùng klv.thì có thể sell ngay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.