DubaiSC

USDCAD chờ đợi cơ hội sell xuống.

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cặp USD/CAD nằm trong mô hình tam giác bearish được thiết lập kể từ thứ Tư trong điều kiện chỉ báo RSI dốc xuống. Sẽ rất khó khăn để USD/CAD break qua kháng cự trước mắt, cụ thể là khu vực 1.3325. Nếu phe mua phá qua kháng cự tại 1.3325, hỗ trợ trước đó là 1.3360 và đường HMA 200 giờ tại 1.3395 có thể thách thức đà tăng giá. Một pha break qua kháng cự dốc xuống quanh 1.3430 có thể đẩy USD/CAD tiến tới mức đỉnh ngày 19 tháng 1 gần 1.3520. Ngoài ra, nếu cặp tiền phá qua mô hình tam gia bearish đã nêu, USD/CAD có thể giao dịch gần mức đáy tháng 11 năm 2022 quanh khoảng 1.3225, theo sau là khu vực 1.3200. Nhìn chung, phe gấu sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát trừ khi giá duy trì thành công trên mức 1.3520.

USDCAD h1 xu hướng chính vẫn là giảm. Tuy nhiên hiện tại các trader cần chờ thêm một nhịp điều chỉnh ngắn nữa của cặp tiền này để có cơ hội sell xuống tốt nhất. Khuyến nghị chờ sell quanh vùng giá 1.3320, SL: 1.3350, TP: 1.3270
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.