NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá usd cad tối ngày 10.1.2021

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
từ 21h 00 trở đi, có tín hiệu giữ lệnh buy, target từ 50-100 pip.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.