VFITeam

Cơ hội Short USD/CAD đang khá đẹp trên khung D1

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
D1 đang cho dấu hiệu chuyển sang xu hướng giảm

Giá quay trở lại sắp tới zone Supply ( cung )

Canh short

SL, TP như hình

Chúc anh em may mắn

VFI team
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.