OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Lí do vào lệnh : trên khung H1
- H4 và H1 xu hướng tăng
- Giá 2 lần chạm tại vùng giá 1.28079 sau đó phản ứng giá rớt sâu
- Giá quay trở lại và phá qua vùng giá 1.28079 sau đó giá quay trở lại để test và tạo ra mô hình dao găm
- vào lệnh sell khi giá phá qua 1.28079 trên H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.