HoaTieuTaiChinh

UCAD: có tiếp tục xu hướng giảm chính???

Giá xuống
HoaTieuTaiChinh Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên khung H4: xu hướng lớn là giảm, đang có một sóng hồi (tăng) test lại kháng cự quan trọng ở H1. Vùng kháng cự quan trọng của H4 là 1.2910-1.2956. Vũng hỗ trợ quan trọng là 1.2630-1.2651.

Trên khung H1: Giá đi ngang ở vùng cản quan trọng của H1 và H4. Vùng kháng cự quan trọng của H1 là 1.2782-1.2798. Vùng hỗ trợ quan trọng của H1 trùng với H4.

Trên khung M15: Giá đang hình thành một sóng tăng di chuyển từ hỗ trợ H4 lên test vùng kháng cự H1.

Kết luận: Xu hướng ở khung lớn là xu hướng giảm, nhiều khả năng giá không phá được cản cứng để thay đổi xu hướng mà sẽ duy trì xu hướng giảm.

Hành động: chờ xác nhận nến đóng dưới cản H1.
Sau khi có xác nhận không phá được cản, canh Sell tại vùng 1.27777, SL 1.2803, TP 1.2657
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp lệnh Sell tại 1.27743
Giao dịch đang hoạt động:
UCAD đã di chuyển được 50% chặng đường đến TP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
UCAD đã chạm TP tại 1.2657
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.