tradafx

Đợi cơ hội bán khi giá thoái lui với USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng giá đã bị phá vỡ khi giá phá Key level 1.24500.
Xu hướng giảm giá đã được xác nhận trước đó.
Đợi giá hồi về vùng hợp lưu giữa đường xu hướng giảm và ngưỡng kháng cự 1.25500 - 1.26000 và xuất hiện mẫu hình đảo chiều giảm thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.20000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.