khoahuynh

USDCAD - Tiếp tục canh mua

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD sau khi đạt mục tiêu trong nhận định ở bài trước, đã phá vỡ vùng kháng cự và test lại vùng này.
Canh mua tại demand được hình thành: 1.2595
Dừng lỗ 1.2582
TakeProfit 3R

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.