nguyenvantiep140991

USDCAD đợi chờ cú phá trend line

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD đang tích lũy trong vùng trend giảm và chúng ta đợi chờ cú phá và vào lệnh thôi
forex không dành cho người không biết chờ đợi
.....................
Đây là phan tích theo quan điểm cá nhân, miễn trừ trách nhiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.