OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Hiện tại đồng usdcad vẫn đang điều chỉnh theo phân tích kỹ thuật. Đã kết thúc đợt 1 và đang điều chỉnh đợt 2. Việc tăng giá sau điều chỉnh đợt 2 là chắc chắn. Việc chúng ta làm là hãy kiên nhẫn đợi đến tuần sau

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.