OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Ở đây tôi đưa ra 2 trường hợp.
- trường hơp 1: biểu đồ h4 tạo tam giác hội tụ tạo giá tăng, nếu sóng vượt qua đường kháng cự chúng ta sẽ đợi điều chỉnh về mức kháng cự trước đó rồi tiếng hành buy.
- trường hợp 2: sóng chạm đường kháng cự hoặc vượt qua kháng cự đôi chút để quét sạch lệnh stop loss rồi mới giảm xuống vùng hỗ trợ finonaci 0,5-0,618

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.