bobbiboy8x

USD-CAD giá giảm trong tương lai

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
xu hướng giảm dần đều xuất hiện, lực mua yếu

Tác giả đề xuất xu hướng giảm dài hạn

Takeprofit và Stoploss như hình

CHúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.