FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- H4 giá đã phá xuống vùng mua chính trước đó xác nhận xu hướng đã đảo chiều từ tăng sang giảm, hiện tại giá đã hồi lên và phản ứng tại vùng bị phá qua đồng thời vùng này cũng trùng với fibo 0.5 nên đây có thể là 1 vùng sell tiềm năng.

- Nhận định: Mình sẽ chờ H1 tạo cấu trúc giảm - đáy và đỉnh sau thấp hơn đáy và đỉnh trước rồi tìm cơ hội sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.