DatTong

USDCAD - 4H - Canh bán khi thị trường điều chỉnh

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Trend giảm trong ngắn hạn vẫn cần 1 đợt giảm nữa.
- Canh giá điều chỉnh về vùng cản để bán, chờ tín hiệu xác nhận của giá
Bình luận:
Kiên nhẫn chờ đợi giá điều chỉnh về vùng có thể Bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.