HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường usd cad phiên chiều ngày 22.6.2022

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
đồng đô la có sự tác động lên thị trường cryto và stock như thế nào mọi người xem để hiểu rõ thêm

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.