URIFX

15/101: Sóng to USDCAD

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trade theo correciton D1.
Plan: Mua reversal tại channel dưới.
Size: 2%
SL: 1.18800
Bình luận:
Protect 60% lợi nhuận.
Giao dịch được đóng thủ công:
+1.5%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.