VnRebates

USDCAD - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Cấu trúc: Xu hướng tăng lớn đang bị thách thức khi giá hoàn thành mô hình vai đầu vai trên D1

- Momentum sóng: Lực của sóng đổ đã giảm sau khi giá hình thành 1 cây pin bar tại trendline và nến tiếp theo đóng tăng có vol cao hơn vol nến pin trước đó.

=> Khuyến nghị: Chờ giá hồi về khu vực neckline bị phá, H1 chuyển thành cấu trúc giảm thì sell ngắn xuống lại đáy của cây pin bar, hoặc xa hơn là 1.23

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.