Sanforex-com

Tuần tới có thể là tuần tăng giá đối với USD/CAD

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD vẫn giao dịch trong một kênh có xu hướng giảm dài hạn. Tuy nhiên, đáy được tạo ra trong tuần qua đang cao hơn đáy sâu nhất được tạo ra trong tháng 9. Xét

mây Ichimoku thì sau chuỗi ngày dài giá nằm dưới mây kumo, thì nay giá đang có xu hướng vượt mây, đồng thời mây kumo phía trước cũng đã chuyển sang mây xanh.

Điều nay có thể mang tới tín hiệu tích cực trong dài hạn đối với tỷ giá này.

Trên khung H4 : Ngay sau khi thoát khỏi mô hình nêm mở rộng, giá đã tăng rất mạnh lên test kháng cự tại 1.3234. Hiện tại giá đã thoái lùi chạm đường trendline của

mô hình nêm, chạm fibo thoái lùi 0.5.

Sang tuần tới có thể là tuần tăng giá đối với cặp này sau khi nến doji được hình thành tại cuối xu hướng điều chỉnh giảm.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.