DatTong

USDCAD, H4, " Liều mình chắn sóng"

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Bán !
Bình luận: Stoploss 1.3340
Bình luận:
Đã hủy lệnh