FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Giá về đến vùng mua chính khung ngày bị đẩy lên,
- H4 xuất hiện phân kỳ tăng và M15 đã tạo cấu trúc tăng.

Nhận định: đợi giá hồi về 1 nhịp nữa rồi đặt lệnh buy lên.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.