FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- H4 giá đã phá lên khỏi khu vực tranh chấp và tạo cấu trúc tăng mới.
- H1 đang hồi về vùng giá đã phá lên để tạo cấu trúc tăng trước đó

Nhận định: Mình sẽ chờ giá hồi về vùng mua chính của H1 - trùng vùng giá đã phá lên trước đó, chờ tín hiệu sóng hồi đảo chiều và tìm cơ hội buy lên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.