OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Giá đang trong xu hướng đi lên và đóng trên mức hỗ trợ D1.
Chờ giá test cản, cho tín hiệu--> MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.